Kontakt

Formualrz kontaktowy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 z dn. 28.06.2016r.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest właściciel strony. Osoba powierzająca swoje dane ma prawo do wglądu w nie, ich edycji oraz nakazania ich usunięcia.

UNDERHOOK Radosław Grzybicki

   + 48 512 233 773
  info@underhookcamp.pl

Close X
Application form
Participant's personal data
Competitor data
Sport achievements
Why do you want to participate in the CAMP?
GDPR information obligation
In accordance with the Act of August 29, 1997 on the protection of personal data (Journal of Laws 2016.922 of June 28, 2016) and in accordance with art. 13 of the General Regulation on the Protection of Personal Data of April 27, 2016 (Journal of Laws UE L 119 of 04.05.2016), I inform you that: the administrator of personal data provided in the application form, after sending them, the website owner will become UNDERHOOK RADOSŁAW GRZYBICKI , based